• Vietnam

Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Hội An 28/3 (1975 - 2017)

Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Hội An 28/3 (1975 - 2017)

20:00 27/03/2017 - 10:00 28/03/2017

Trên toàn địa bàn thành phố

01/3 Đinh Dậu

Kỷ niệm 42 năm