• Vietnam

Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan

08:00 05/09/2017 - 10:00 05/09/2017

Tại các chùa, tịnh xá, đình, miếu; Khu phố cổ

Từ các đình, chùa, tịnh xá…chư tăng ni, phật tử và đoàn rước sẽ diễu hành về Vườn tượng An Hội để thực hiện các nghi thức phóng sanh, phóng đăng và cầu nguyện quốc thái dân an. Kết thúc chương trình, du khách sẽ cùng hòa mình trong không khí sôi nổi của các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng cùng người dân địa phương.