• Vietnam

Lễ hội cầu bông Trà Quế

Lễ hội cầu bông Trà Quế

07:00 03/02/2017 - 18:00 03/02/2017

Tại Làng rau Trà Quế

Mồng 7 Tết Đinh Dậu

Hằng năm cứ vào mùng Bảy tháng Giêng âm lịch lại tổ chức lễ hội Cầu Bông. Lễ hội có ý nghĩa như một nghi lễ mở mùa cho một năm mới. Hàng trăm gia đình lo sắm sửa lễ vật dâng cúng và cầu mong một năm mưa thuận, gió hoà, mùa rau bội thu, nhà nhà no ấm.