• Vietnam

Lễ vía Lục Tánh Vương Gia

Lễ vía Lục Tánh Vương Gia

20:00 12/03/2017 - 10:00 13/03/2017

Tại Hội quán Phúc Kiến

16.2 Đinh Dậu

Lễ vía Lục tánh Vương gia (Lục tánh Vương gia công bửu đản) là một lễ lệ lớn trong năm của kiều dân bang Phúc Kiến ở Hội An được tổ chức vào ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm. Lễ này thu hút đông đảo quần chúng tham gia, không những người địa phương mà cả người dân ở nhiều nơi khác như Đà Nẵng, Tam Kỳ, Huế, Quảng Ngãi, v.v...