• Vietnam

Sự kiên

Giao lưu các đô thị di sản thế giới

Giao lưu các đô thị di sản thế giới

13:00 11/06/2017

Tại Vườn tượng An Hội, Khách sạn...
Chương trình

Chương trình "Hành trình xe cổ"

20:00 10/06/2017

Tại thành phố Hội An
Giao lưu các tỉnh, thành phố nước ngoài,...

Giao lưu các tỉnh, thành phố nước ngoài,...

13:00 08/06/2017

Tại Vườn Tượng An Hội, Khu phố cổ.
Giải đua thuyền bồm Việt Nam mở rộng

Giải đua thuyền bồm Việt Nam mở rộng

13:00 08/06/2017

Tại Biển An Bàng-TP Hội An