• Vietnam

Sự kiện “Ngày không túi nilon” lần 9, “Ngày không khói xe” lần 6

Sự kiện “Ngày không túi nilon” lần 9, “Ngày không khói xe” lần 6

07:00 09/09/2017 - 21:00 09/09/2017

Trên địa bàn thành phố

Việc chuyển từ túi nilon sang sử dụng túi sinh thái và làn nhựa không chỉ góp phần giảm thiểu lượng rác thải độc hại có ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, mà còn nâng cao đáng kể hiệu quả của các hoạt động mang tính thân thiện môi trường.